Editörler ve Kurullar

Güzel Sanatlar Enstitüsü Adına Sahibi

 1. Prof. Dr. İbrahim USLAN, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye

Genel Yayın Yönetmeni

Editörler

 1. Doç. Dr. Esen ÇORUH, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü

Yayın Kurulu

 1. Doçent Dr. Sevilay Çınar, Gazi Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Türkiye
 2. Yrd. Doç. Şansal Erdinç, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Türkiye
 3. Prof. Aysen SOYSALDI, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü, Türkiye
 4. Prof.Dr. Yaşar Selçuk ŞENER, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı, Türkiye
 5. Prof. Güler Akalan, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi, Türkiye
 6. Doç. Dr. Banu Hatice GÜRCÜM, Gazi Üniversitesi
 7. Prof. Dr. Feriha Hatice AKPINARLI, Gazi Üniversitesi, Türkiye
 8. Prof. Dr. Mustafa SEVER, Gazi Üniversitesi, Türkiye
 9. Prof. Dr. Vildan ÇETİNTAŞ, Gazi Üniversitesi, Türkiye
 10. Doç. Birsen ÇEKEN, Gazi Üniversitesi, TürkiyeAkademik Sanat;
 Gazi Üniversitesi GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Dergisidir.