: Akademik Sanat Dergisi, Cilt 1, Sayı 3
Akademik Sanat;
 Gazi Üniversitesi GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Dergisidir.