GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİNİN EV TEKSTİLİ TASARIMINDAKİ UYGULAMA ALANLARI

Aysen SOYSALDI, Elif İrem TEKKILIÇ, Özge KILIÇ
3.041 2.037

Öz


Bu çalışma, ev tekstili ürünlerinden döşemelik kumaşlar ve nevresimlerde kullanılan geleneksel Türk motiflerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, Denizli’de ev tekstili ürünü ve Bursa’da döşemelik kumaş üreten firmalarda Türk süsleme motifleri kullanılmıştır . Araştırma kapsamında bilgi formlarından elde edilen verilere göre nevresimlerde en çok kullanılan motifler rumi, lale ve bahar dalı motifleri, döşemelik kumaşlarda ise stilize bitkisel motifler ve lale motifleri olarak saptanmıştır. En çok kullanılan yerleşim düzeni, nevresimlerde tam rapor, döşemelik kumaşlarda ise yatay-dikey yönde ulama rapor tekrarlarıdır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


ARPACI, F., DEMİRCİ, A., ERSOY, F., TOKYÜREK, Ş. (2007). Kadın Tüketicilerin Ev Tekstil Ürünlerini Kullanım Durumları, Tercih ve Sorunları, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:20, Ankara.

ATASOY, N., DENNY, W., MACKIE, L., TEZCAN, H. (2001) İpek- Osmanlı Dokuma Sanatı TEB Yayınları, İstanbul.

DEVELİOĞLU, F., KILIÇKINI, N., (1982) Osmanlıca Türkçe Okul Sözlüğü, Rafet Zalimler Kitabevi, İstanbul.

GÜRSU, N. (1988) Türk Dokumacılık Sanatı Çağlar Boyu Desenler, Redhouse Yayınevi, İstanbul.

İstanbul Ticaret Odası (2002), Ev Tekstili Sektörü ve Çek Cumhuriyeti Polonya Pazar Araştırması. İTO Yayınları, İstanbul.

SAVAŞ, F., (2013). Türkiye’de Çağdaş Karo Tasarımında Geleneksel Motiflerin Kullanımı ve Örnek Uygulamalar, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

ŞENGÜL, Z., (1990). Süsleme Sanatı, Geçit Kitabevi, İstanbul.

ORTAÇ, H. S. (2010). Çankırı Kızılırmak İlçesi Kuzeykışla ve Güneykışla Köyü Kilim Dokumaları, Milli Folklor, 22 (86), s. 140-148

http://www.cottonbox.com.tr/2014Kis-OsmanliSatenNevresimTakimi.html
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Akademik Sanat;
 Gazi Üniversitesi GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Dergisidir.