ANTİK DÖNEM MISIR KIYAFETLERİ VE TAÇLARI

Fatma Öztürk Dönmez
2.126

Öz


ÖZ

Antik çağlarda, Mısır Uygarlığının giyim kuşam stillerine bakıldığında; ilk olarak yaşadıkları bölgenin iklimsel özelliklerinin çok belirgin olarak stillerine yansımış olduğunu görmekteyiz. Nil Vadisinin verimli topraklarında yetişen bitki örtüsü, iklimin sıcaklığı, Mısır toplumunun kendi içinde ayrılarak, birbirlerinden bağımsız krallıklar kurma çabaları ve nihayetinde tanrılara olan inançları tüm bu stilleri belirgin olarak biçimlendirmiş faktörlerdir.

Yüzyıllar boyunca çok fazla değişikliğe uğramayan ve kadın, erkek gözetmeksizin, aynı kıyafetin kullanıldığı nadir toplumlardan olmuşlardır. Giysilerde ki karakteristik özellik olarak ilk göze çarpan, tüm vücudun, bedenin üst kısmı çıplak kalacak şekilde kapatılmasıydı. İnsan bedenini ayrıntılarıyla ortaya çıkaran bu görüntü, Mısırlıların özellikle Firavun ve kraliçelerin heykelleriyle, büstlerinde karşımıza çıkmaktadır. İnsan bedenini kusursuz bir şekilde sunan bu heykeller; öteki hayatlarında, kast sisteminin devamına inanmalarından dolayı,  sıradan insanlarla karıştırılmayacak şekilde yapılmış olmalarıydı.  Ağırlıklı olarak tanrıları simgeleyen ve giyen kişiyi koruduğuna inanılan başlıkların inceleneceği bu çalışmada; saç, makyaj, aksesuar, ayakkabı gibi kıyafeti tamamlayıcı ayrıntılara da yer verilecektir.

Sonuç olarak bu araştırma yazısında, Mısır kılık kıyafetinin tüm ayrıntıları ele alınmış olup, araştırmacılara kaynak oluşturacak nitelikte bir çalışma hazırlanmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Antik Mısır, Kıyafet, Taçlar, Mitoloji, Stil, Tarih

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Akademik Sanat;
 Gazi Üniversitesi GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Dergisidir.