GELENEKSEL KAZAK GELİNLİKLERİNDEN GÜNÜMÜZ GELİNLİKLERİNE YANSIMALAR

Guzal Massadikova
894

Öz


ÖZET

Bu çalışmada; Kazak kültüründe yüzyıllar öncesi Kazak kadınlarının giydikleri gelinliklerin kumaş, renk, kesim, süsleme gibi özelliklerinin incelenmesi ve bu özelliklerden esinlenerek tasarlanmış günümüz gelinliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Sayılan özelliklerin araştırılması için Kazakistan'ın farklı müzelerinde bulunan beş adet gelinlik ve parçaları incelemeye alınmıştır. Gelinliklerin incelenmesinde gözlem yöntemi, gelinliklerle ilgili bilgilerin yorumlanmasında betimsel yöntem kullanılmıştır. Günümüz Kazakistan Moda evleri ve tasarımcılarının geleneksel gelinlik koleksiyonundan model örnekleri alınmıştır. Geçmişteki ve günümüzde giyilen gelinliklerin tespit edilmesi için oluşturulan gözlem fişi doğrultusunda, esinlenen malzeme, renk, model, kesim, süsleme özellikleri açısından incelenmiştir.  Araştırma sonucunda, ulaşılabilen gelinliklerin günümüz tasarımcılarına esin kaynağı olarak kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması için önerilerde bulunulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Kazak, Geleneksel, Gelinlik, model-kesim, aksesuar
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Akademik Sanat;
 Gazi Üniversitesi GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Dergisidir.