MODADA YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ: PAUL POIRET

Nihan AKDEMİR
1.463

Öz


Bu makalede, 19. Yüzyıl’ın değişim ve gelişim ortamının temelleri üzerinde 20. Yüzyıl’ın başında moda tarihinde dönüm noktası yaratan Parisli moda tasarımcısı Paul Poiret incelenmiştir. Yenilikçi yaklaşımlarıyla öncü olan tasarımcının dönüm noktası olarak kabul edilmesinin en önemli sebebi ise giyim tarzına getirdiği yeniliktir. Çünkü Poiret, bugünün giyim tarzının temellerini atmıştır. Korsesiz sade düz tasarımlar yaparak kadınlara bedensel hareket özgürlüğü sağlamıştır. Yeni giyim tarzını yaratırken de ilham noktalarını tarihten almıştır. Eski medeniyetlerinin drapaj tekniğini kendi dönemine uygulayarak yeni stiller geliştirmiştir. Osmanlı’dan aldığı ilhamla oryantal esintisi taşıyan tasarımlar yapmıştır. Girişimci ruhu ile moda dünyasında birçok ilke imzasını atan Poiret, moda sektörüne önemli katılarda bulunmuştur ve yenilikleri diğer modacılar tarafından takip edilmiştir. 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Akademik Sanat;
 Gazi Üniversitesi GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Dergisidir.