GÜNÜMÜZ KEÇE SANATINDA FARKLI UYGULAMALAR “İğneli Keçe ve Mehmet Fethi Benderli Atölyesi”

Fatma Nur Başaran, Fatma Bulat
1.304

Öz


Keçe bilinen en eski tekstil malzemesidir ve endüstriden, sanata geniş bir kullanım alanına sahiptir. Keçe tarih boyunca yün, su, sabun ve yoğun emekle üretilmiştir ancak Endüstri devrimi’nden sonra 1866’da su ve sabun kullanılmadan “iğneyle keçeleştirme” yöntemi icat edilmiştir. 1980’lerde sanatçı David ve Elenor Stanwood endüstriyel iğneyi elde kullanılabilir hale getirmişler ve iğneli keçe yöntemini sanatsal faaliyetlerinde kullanmışlardır daha sonra bu yöntem lif sanatçıları arasında kullanılır hale gelmiştir. Günümüzde geleneksel keçe ustalarının sayıları azalsa da keçe zanaatkârları ve lif sanatıyla ilgilenen sanatçıların ürettikleri tasarım ürünlerle varlığını sürdürmektedir. Keçecilik sanatının devamına katkı sağlayan keçe sanatçılarından biri de Mehmet Fethi Benderli’dir. Sanatçının keçe çalışmaları, kolaj ve iğneli keçe çalışmaları olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Kolaj çalışmalarını parçala, yeniden düzenle, birleştir esasına göre yürüten sanatçı, iğneli keçe çalışmalarını ise; yüzey çalışmaları, iki boyutlu ve 3 boyutlu keçe çalışmaları olmak üzere üç gruba ayırmaktadır. Bu çalışmada günümüzde sanatsal faaliyetlerde kullanılan iğneli keçeyi incelemek, tanıtmak ve belgelemek amaçlanmıstır. 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Akademik Sanat;
 Gazi Üniversitesi GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Dergisidir.