GÜL VE KARANFİL MOTİFLERİ İLE DÖŞEMELİK KUMAŞ TASARIMI

Aysen SOYSALDI, Gözde UZUNCA, Ebru ÇATALKAYA GÖK
1.254

Öz


Zaman mekân ayrımı olmaksızın toplumların ortak dili olan geleneksel motifleri kitap eserlerinde, halı-kilim ve kumaşlar ile taş, tuğla, çini, ahşap, maden, cam ve alçı malzemeleriyle yapılmış sanat eserlerinde görmek mümkündür. Türk kumaşlarında yarı stilize veya yarı natüralist olarak kullanılan bitkisel motifler arasında en yaygın ve sürekli kullanılan çiçeklerden ikisi gül ve karanfildir. Türk kumaşlarının eşsiz dokuma, desen ve renk güzelliğine sahip olması, o dönemde kullanılan motifler ile yeni tasarımlar yapılması veya motifin farklı bir kompozisyonda yorumlanması düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, Türk kumaşlarında önemli bir yere sahip olan karanfil ve gül motifleri, farklı bir kompozisyonda, yeni malzeme ile jakar teknolojisinde dokuma kumaş olarak tasarlanmıştır. Motiflerin, karakteristik özelliklerine bağlı kalarak hazırlanan yeni kumaş tasarımlarında kumaşları Dünyada marka haline getirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda da gül ve karanfil motifli tasarımlar kumaş olarak dokunmuştur. 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Akademik Sanat;
 Gazi Üniversitesi GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Dergisidir.