Video Oyunlarda Arayüz Tasarımı

Atila IŞIK
1.386

Öz


2010’ lu yıllarda toplum içerisinde taşınabilir aygıtların yaygınlığından ve çeşitliliğinden de anlaşılabileceği gibi insan ve bilgisayar etkileşimi son yıllarda bir gereklilik haline gelmiştir. Etkileşimli çoklu ortamın ilk örneklerinden olan video oyunlar günümüzde popüler kültürü zenginleştiren bir medyum olarak görülmektedir. Video oyun sektörü grafik tasarımcının en doğal çalışma alanlarından biridir. Grafik tasarımcı açısından oyun tasarımının çözümlenmesi için öncelikle kavramsal çerçevenin ve teknik terimlerin doğru tanımlanması gerekir. Bunun yanı sıra tasarım öncesi hazırlıklar da çalışmanın başarısına doğrudan etki etmektedir. Tasarımcının takım çantası diyebileceğimiz buton, metin, renk, vb. araçların kullanımı büyük önem taşımaktadır. Tasarım aşamasındaki tüm ürünlerde olduğu gibi oyun arayüz tasarımlarında da temel tasarım ilkelerinin farkında olmak bir zorunluluktur. 

Video Oyunlarda Arayüz Tasarımları adlı bu çalışmada, grafik tasarım açısından oyun arayüzleri ele alınmış, önemli kavram ve terimler açıklanmış, tasarım öncesi süreç ve tipografi, renk, yerleşim gibi tasarım araçlarının etkin kullanımına yönelik yaklaşımlara değinilmiş, temel tasarım ilkeleri ışığında örneklerle çözümlemeler yapılmaya çalışılmıştır. 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Akademik Sanat;
 Gazi Üniversitesi GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Dergisidir.