BİR KİMLİK MÜCADELESI OLARAK ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL SANAT AYRIMI ÜZERİNE

Deniz Cemal KOŞAR
1.233

Öz


Bu yazı ‘çağdaş’ ve ‘güncel’ sanat tanımlarının farkları üzerinde durarak, ilk olarak Vasıf Kortun tarafından kullanılan Güncel Sanat tanımının nasıl ortaya çıktığını ve bu bağlamda ülke sanatının son yıllarını tartışmaktadır 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Akademik Sanat;
 Gazi Üniversitesi GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Dergisidir.