Günseli Kato'nun Eserlerinde Kullandığı Semboller ve Anlamları

Emine Özge YURTSEVER, Gonca YAYAN
1.121

Öz


Bu çalışmada, günümüz performans ve minyatür sanatçısı olan Günseli Kato‘nun kullandığı, geleneksel Türk sanatlarından yola çıkarak yapmış olduğu, eserler incelemeye alınmıştır. Araştırmada, sanatçının açmış olduğu sergilerden ve yapmış olduğu çalışmalardan örnekler seçilmiştir. Bu örnekler üzerindeki en çok kullandığı motifler tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilere göre çalışmalarında kullandığı motifler, desen düzenlemeleri, teknik ve renk özellikleri ile yorumlara yer verilmiştir. 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Akademik Sanat;
 Gazi Üniversitesi GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Dergisidir.