Keselerdeki Tarihsel Değişim

Lale ÖZDER, Tuğba KIRBOZ
813

Öz


ÖZ

Geleneksel mirasımız incelendiğinde Türk kültürünün el sanatları bakımından zengindir. Keseler geçmişte yaygın olan fakat günümüzde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarındandır. Tarihsel kaynaklara baktığımızda keselerin birçok amaç için kullanıldığını görmekteyiz.

Kese; altın ve gümüş paraların saklanması için mahfaza (koruyucu) yerine kullanılan torba demek olan bu tanım aynı zamanda belirli bir miktar parayı bildiren bir tabirdir. (Pakalın,1983,s.247). Keseler çoğunlukla para ve altın muhafaza etmek için kullanıldığı gibi, çok küçük boyutta bir saati taşıyan şık bir süs eşyası olmuştur. Ayrıca yiyecek, giyecek, temizlik, küçük ev eşyaları ve askeriyede çeşitli eşyaların taşınmasında yardımcı bir araç olarak tarihteki yerini almıştır.

Bu araştırmada; Cüzdanların tarihsel gelişimi incelenmiş, keselerin cüzdanlara dönüşüm evreleri üzerinde durulup deri cüzdanların günümüzde kullanım ve dönüşümü incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Keseler, Cüzdan, Deri.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Akademik Sanat;
 Gazi Üniversitesi GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Dergisidir.