KARACAKILAVUZ EL SANATLARINDAN CİCİM DOKUMALAR

H.Serpil Ortaç, Gülay Şimşek
979

Öz


Dokuma diğer el sanatları gibi insanların ihtiyaçlarını karşılamak örtünmek ve korunmak amacı ile ortaya çıkmış ve zaman içinde gelişerek toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelmiştir. El dokumacılığı, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde aynı alt yapıya sahip olarak gelişmiş ve devam etmiştir. Bu çalışmada Tekirdağ İli Karacakılavuz dokumalarından cicim dokumaların genel özellikleri ele alınmış ve kültürel açıdan incelenmiştir. Dokunan ürünlerin teknik, araç-gereç, renk, motif ve kompozisyon özelliklerinin belirlenerek belgelenmesi ve kültürel açıdan gelecek nesillere bilimsel bir doküman oluşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca ürünler fotoğraflanarak teknik çizimleriyle desteklenmiştir. Yapılan araştırmanın sonucu ortaya koyulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Cicim, El Dokumaları, Karacakılavuz Dokumaları
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Akademik Sanat;
 Gazi Üniversitesi GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Dergisidir.